Projecten in de Sinai

Wil je doneren? Dat kan via onze bankrekening  NL27INBG0004906861 t.n.v. Stichting Hadiya reizen

Stichting Hadiya Reizen is nu alweer meer dan 10 jaar actief in Zuid Sinaï. Een deel van het jaar woont oprichtster en reisbegeleider Marion in Nuweiba tussen de bedoeïenen. Zij spreekt de locale taal en kent de gebruiken en traditie. Daardoor beweegt ze zich makkelijk tussen de bedoeienen en kent ze hun wel en wee. Vanuit deze contacten zijn vier  projecten ontstaan : De ecologischhe moestuin,  de werkplaats,  kralenkunst, en de summerschool
iedereen die met Marion en haar team de woestijn in gaat, bezoekt, indien gewenst, deze projecten.

Het project Ecologische moestuin is in 2017 afgesloten. Het project is mede tot stand gekomen met steun van de Haella stichting. Zij financierden een waterput en wateroverslag.

Handwerk

De vrouwen zijn van oudsher gewend om hun kleding en gebruiksvoorwerpen met kralen, borduurwerk en pailletten te versieren. Tegenwoordig echter koopt men liever kant en klaar. Dat is goedkoper.

Werken met borduurzij, kralen en pailletten wordt echter nog steeds graag en met veel liefde gedaan. Tegenwoordig maakt men sieraden, etuis, tassen en wandkleden.

Het geld dat de vrouwen met dit werk verdienen is van henzelf. Ze kunnen het besteden waaraan ze willen. Zo rijgt Latifa zich een weg naar een ongehuwd bestaan: trouwen wil ze niet. Nadia maakt etuis en tassen om haar dochter een opleiding te geven en Hamida onderhoudt  haar gezin omdat haar man geen werk heeft. 

Werkplaats
In St  Katharina  is intussen de Werkplaats van start gegaan.  Hier leren meisjes van oudere vrouwen  de eeuwenoude borduurtechnieken, die verloren dreigden te gaan.  Daarnaast  zijn er  cursussen naaimachinenaaien.  Het borduurwerk, dat voorheen wat slordig in elkaar stak, heeft nu een professionele uitstraling.  Klik hier  voor meer info over de  Werkplaats. Stiichting Melania droeg bij aan dit project

Kralenkunst
De vrouwen in Nuweiba  borduren  niet op stof, maar maken sieraden en figuren van glaskralen.  Kleine juweeltjes zijn de engeltjes en de armbandjes.  De kettingen zijn chic en origineel.  Er zijn maar een paar vrouwen die dergelijke kettingen kunnen maken. Klik  hier  voor meer info.

Een opdracht  geven tot een eigen ontwerp behoort ook tot de mogelijkheden.  Een aantal voorbeelden van de mogelijkheden vind je hier Vind je het leuk de vrouwen te helpen door zelf deze artikelen te verkopen? Dat kan. Tegen inkoopsprijs kan je meerdere producten afnemen. Neem contact met ons op via info@hadiyareizen.nl
Ook hier heeft Stichting Melania een bijdrage geleverd  

Summerschool
We hebben een intitatief genomen om in St Cathharina een summerschool te beginnen. Waarom een summerschool? 
Bedoeïenenkinderen gaan net als Egyptische kinderen op 6 jarige leeftijd naar school. Jammer genoeg zijn alle docenten Egyptisch en spreken dus een ander dialect. Dat zet deze kinderen op achterstand. Vandaar dus onze summerschool, waar de kinderen in 36 uur onder leiding van een bedoeïenenjuf de eerste beginselen van het lezen en schrijven aanleren. Daarnaast wordt er getekend en gezongen, zodat de kinderen meekrijgen dat leren ook leuk is. 
In St Catherina hebben we onder de bevlogen leiding van Nadia Musa een proefproject gerealiseerd. Zowel de kinderen als de ouders waren bijzonder enthousiast

Nieuw plannen

Na het succes van de eerste Summerschool in St Catharina willen we de komende  jaren daar op dezelfde voet doorgaan. De resultaten van het eerste seizoen maken ons vrolijk, maar de ouders  en de kinderen nog meer. Daarnaast willen we dit initiatief naar een drietal andere woestijndorpen uitbreiden
Het is echter niet te doen om vanuit donaties en giften deze projecten de komende drie jaar te financieren. Vandaar dat we gaan proberen ondersteuning via fondsen te krijgen.
 
Analfabetisme.
In Egypte gaat tegenwoordig iedereen naar school. Maar tot voor kort vielen er nogal wat kinderen tussen wal en schip. Daarnaast zakt de kennis, met name bij vrouwen, bij gebrek aan oefening weg. Het niet kunnen lezen en schrijven roept veel schaamte op bij deze vrouwen,  met name als de kinderen naar school gaan en het wel leren.

Bijzonder graag zouden deze vrouwen alsnog lezen en schrijven leren, maar schaamte en geldgebrek weerhoudt hen naar de dorpsonderwijzer te gaan.  Het zou beter zijn als vrouwen uit het dorp zelf hen les zouden geven. 

Wij gaan kijken hoe we allereerst 2 dorpsvrouwen kunnen leren een cursus alfabetisering te geven. Daarna willen we deze tien vrouwen, en wellicht ook vrouwen uit omliggende dorpen, een cursus aanbieden.
Rondvraag leerde ons dat we op tenminste 150 lesuur moeten rekenen, anders zakt de kennis net zo hard weer weg.
Ook voor dit project willen we ondersteuning vragen. Ook dit is niet alleen met donaties te financieren

De dorpswinkel.
Vanaf de kust tot en met St Catharina is er geen een dorpswinkel te vinden. De bewoners van dorpjes en buurtschappen moeten ofwel  naar Nuweiba, ofwel zijn afhankelijk van de dure rijdende winkel
Wij hopen een kleine buurtwinkel op te richten.
Dat bespaart tijd, geld en autokilometers. Daarnaast willen we in de buurtwinkel een vrieskist/koelkast plaatsen voor de dorpelingen. Want lang niet iedereen heeft een koelvriescombinatie.

De bewoners zelf kunnen collectief de voorraad inkopen.  Dat komt de sociale cohesie ten goede, om het maar eens netjes te zeggen.

 Tot slot

Soms krijgen we ineens een donatie en in overleg met de donateurs bepalen we dan waar het geld aan besteed kan worden.

Vorig jaar konden we diverse vrouwen een aantal kippen en een zak voer cadeau doen.  Heel fijn, want de eieren vormen een welkome aanvulling op het dieet. Daarnaast kunnen de eieren verkocht worden.

Mocht je voor een speciaal project willen doneren , of wil je graag zelf  een project starten en financieren, neem dan contact met ons op via  info@hadiyareizen.nl . Of  via whatsapp 0633799726